Stypendia

Do 15 lipca 2024 r. można składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2024/2025 w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”.

Stypendia

Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje

Stypendia pomostowe

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego w informuje, że na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczony jest regulamin XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024. Stypendium jest dla tegorocznych maturzystów wybierających się na I rok studiów, wynosi na I rok studiów 7000,00 zł, które można uzyskać po spełnieniu kryteriów podanych w regulaminie.

Stypendia

Hej maturzysto! Hej maturzystko!
Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia ma stypendium dla Ciebie - program „Pierwszy Rok” to stypendium dla maturzystów, którzy rozpoczynają studia na uczelniach akademickich w całej Polsce. Weź udział w programie- aplikuj od 1 lipca 2024 i spełnij swoje marzenia!

IndeksStart

Rusza rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star. Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia. Jak co roku, wyłonionych zostanie 14-stu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Stypendia

Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 10 tysięcy złotych na wsparcie młodzieży w rozwoju. Ubiegać się o nie może każdy tegoroczny maturzysta pochodzący ze wsi lub niewielkiej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), który jest członkiem rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 969 zł brutto, uzyska na maturze

Stypendium

Zastanawiacie się czasem, dlaczego w obszarze nowych technologii pracuje zaledwie 15% kobiet, pomimo że statystycznie stanowią one połowę użytkowników współczesnych zdobyczy ery cyfrowej i według badań korzystają z nich chętniej niż mężczyźni? Czas to zmienić!