Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie


Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.loczluchow.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron liceum. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
• nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony liceum nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony liceum. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią liceum. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach liceum nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
W serwisie loczluchow.pl wykorzystywany jest plik Cookie o nazwie __cf_bm dla produktów botów Cloudflare. Produkty botów Cloudflare identyfikują i ograniczają zautomatyzowany ruch, aby chronić Twoją witrynę przed złymi botami. Cloudflare umieszcza __cf_bmplik cookie na urządzeniach użytkowników końcowych, którzy uzyskują dostęp do witryny loczluchow.pl chronionych przez zarządzanie botami lub tryb walki z botami. Plik __cf_bmcookie jest niezbędny do prawidłowego działania tych rozwiązań typu bot.
Ten plik cookie wygasa po 30 minutach ciągłej bezczynności użytkownika końcowego.
Dla każdej witryny odwiedzanej przez użytkownika końcowego generowany jest osobny __cf_bmplik cookie, ponieważ Cloudflare nie śledzi użytkowników między witrynami ani z sesji na sesję. Plik __cf_bmcookie jest generowany niezależnie przez Cloudflare i nie odpowiada żadnemu identyfikatorowi użytkownika ani innym identyfikatorom w aplikacji internetowej klienta.

 

Odnośniki do innych stron
Serwis loczluchow.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie

 

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.