Wzory formularzy dot. PPK.

Poniżej zamieszczamy wzory formularzy dotyczące prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wzory pochodzą ze strony MojePPK.pl.

Wiekszość formularzy jest w edytowalnym formacie doc, który można otwierać i zapisywać w popularnych biurowych procesorach tekstu, na dowolnej platformie.

PPK

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego informuje, że w związku z ustawowym obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie środków w ramach PPK,
wyznacza ostateczną datę przyjmowania deklaracji rezygnacji i/lub przystąpienia pracowników szkoły do programu PPK
na dzień 05 lutego 2021 r.

W skrócie przypominamy podstawowe zasady dotyczące PPK.

Umowa podpisana

 

Informujemy, że pracodawca podpisał umowę o zarządzanie środkami w ramach PPK - firma, która wybrano to PKO Emerytura zarządzana przez PKO TFI SA w Warszawie.

Każdy pracownik, który wyraził chęć uczestnictwa w programie PPK i został zgłoszony przez pracodawcę, otrzyma bieżący dostęp on-line do Swojego rejestru w PPK za pośrednictwem:

  1. systemu transakcyjnego i-Fundusze.pl (łącze otwiera nowe okno) za pomocą którego będzie można zarządzać swoją inwestycją;
  2. bankowości elektronicznej iPKO.pl (łącze otwiera nowe okno), gdzie będzie można sprawdzić saldo oraz historię zleceń.

 

 

PPK informacje

Informujemy, że na stronie MojePPK.pl — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK znajdują się wszelkie informacje nt. Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Ulotka - Oszczędzanie się opłaca - pobierz (format pliku PDF, rozmiar pliku 1,86 MB, hiperłącze otwiera nowe okno)

Plakat - Razem szybciej się składa - pobierz (format pliku PDF, rozmiar pliku 2,25 MB, hiperłącze otwiera nowe okno)

PPK wybór przedstawicieli

W związku z obowiązkiem pracodawcy ws. podpisania umów o zarządzanie PPK zapraszamy na spotkanie wszystkich pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie. Tematem spotkania będzie wybór reprezentacji osób zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Człuchowie do udziału w wyborze instytucji finansowej do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).

Data spotkania: 21 grudnia 2020 r.
Forma spotkania: tradycyjna
Prowadząca: Anna Bernacka

PPK informacje

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

PPK informacje

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie na spotkanie informacyjne nt. Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Data spotkania: 16 grudnia 2020 r.
Forma spotkania: online, aplikacja Teams
Prowadząca: Anna Bernacka

Ustawa o PPK - pobierz (plik format PDF, rozmiar 974 KB).