UE

STAWKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KOSZTÓW JEDNOSTKOWYCH

AKCJA 1 - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

Edukacja szkolna

 

1. PODRÓŻ

Dystans podróży

Kwota

pomiędzy 10 a 99 km:

23 EUR na uczestnika

pomiędzy 100 a 499 km:

180 EUR na uczestnika

pomiędzy 500 a 1999 km:

275 EUR na uczestnika

pomiędzy 2000 a 2999 km:

360 EUR na uczestnika

pomiędzy 3000 a 3999 km

530 EUR na uczestnika

pomiędzy 4000 a 7999 km:

820 EUR na uczestnika

8000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Dystans podróży określa odległość pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu do miejsca docelowego, a kwota pokrywa koszty podróży, do i z miejsca docelowego.

 

2. WSPARCIE INDYWIDUALNE

Kraj docelowy

Kwota na dzień w walucie EUR

 

Kadra oraz osoby towarzyszące

 

osoby uczące się

do 14 dni

od 15 dnia

do 14 dni

od 15 dnia

Grupa I: Norwegia, Dania, Luksemburg, Islandia, Szwecja,              Irlandia, Finlandia, Liechtenstein

117

82

64

45

Grupa II: Holandia, Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja, Malta, Portugalia

104

73

56

39

Grupa III: Słowenia, Estonia, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Czechy, Litwa, Turcja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Macedonia Północna, Serbia.

91

64

48

34

Prosimy zwrócić uwagę:

• do 14. dnia działania dzienne stawki dofinansowania, przypadające na uczestnika, zostały określone w tabeli powyżej (kolumna „1-14 dni”);
• od 15. dnia działania dzienne stawki dofinansowania, przypadające na uczestnika, zostały określone w tabeli powyżej (kolumna „od 15 dnia”) i stanowią 70% stawek dziennych dla działań trwających do 14 dni).

 

3. WSPARCIE ORGANIZACYJNE

• 350 EUR na uczestnika (do 100 uczestników), a powyżej 100 uczestników: 200 EUR

 

4. WSPARCIE WŁĄCZENIA

• 100 EUR na uczestnika z mniejszymi możliwościami.

 

5. OPŁATA ZA UDZIAŁ W KURSIE

70 EUR na dzień na uczestnika kursu, a maksymalnie 700 EUR na uczestnika w projekcie.