Dnia 14 września br. odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły. Ustalono wysokość opłat obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024.

 

 

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Bank PKO S.A. oddział Człuchów

numer konta 28 1240 3796 1111 0010 9315 4630

50,00 zł/rok szkolny

lub

w II ratach po 25,00 zł

na Radę Rodziców

25% wpłaconej składki przez klasę pozostaje do jej dyspozycji

do 30.11.2023 r.

lub

I rata do 30.11.2023 r.

II rata do 28.02.2024 r.

 

   

20,00 zł./rok szkolny

na kserokopie przygotowywane przez nauczycieli.

do 30.09.2023 r.