Zakończenie projektu

Z satysfakcją informujemy, że Narodowa Agencja zakończyła analizę raportu końcowego z realizacji projektu pt. "Wykształcona kadra motorem rozwoju". Złożony przez nas raport został zatwierdzony i bardzo wysoko oceniony:  "Realizacja projektu pt. „Wykształcona kadra motorem rozwoju.” jest zgodna z zasadami programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku.

Sewilla

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, jednym z założonych produktów, jest przewodnik po Sewilli. Zapraszamy do zapoznania się z treścią przygotowanej publikacji - kliknij (plik pdf, rozmiar 12,43 MB).

PBL

Jedna z nauczycielek języka angielskiego naszego Liceum uczestniczyła w kursie metodologicznym “7 steps of  Project Based Learning”. Kurs odbywał się w Sewilli (Hiszpania) w ramach programu Erasmus+ w terminie 18.07- 23.07.2022. Kurs koncentrował się na praktycznej nauce, jednocześnie definiując i wyjaśniając teoretyczne podstawy PBL. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi aspektami tej metodologii opracowując plan lekcji zgodnie z poznanymi zasadami.

Napisali o nas

Na stronie Człuchów Nasze Miasto zamieszczony został artykuł o projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach programu Erasmus+ realizowanymi w naszej szkole. Autorką artykułu jest Małgorzata Wojciechowska, a tytuł artykułu brzmi: Program Erasmus+ w człuchowskim liceum. LO im. Stefana Czarnieckiego poszerza horyzonty uczniów i nauczycieli w międzynarodowym środowisku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią (kliknij).

Dzień języków

Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w wielu krajach europejskich 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. W naszej szkole świętowaliśmy już dzisiaj. Dzień języków obcych zorganizowany został w ramach realizowanego przez liceum projektu współfinansowanego przez UE w ramach Erasmus+,pn. "Wykształcona kadra motorem rozwoju".

PBL

Problem-based learning (PBL), czyli nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów, stało się nieodzownym elementem w szkole XXI wieku. 

W nauczaniu opartym na problemie (PBL- Problem- based learning) uczniowie pracują w małych grupach (4-8 uczniów). Współpraca zapewnia kontekst społeczny, w którym uczniowie gromadzą i wymieniają się wiedzą, kwestionują nieznane i opracowują strategie wypełniania luk w wiedzy. Według Hmelo-Silver praca w grupach umożliwia uczniom „rozłożenie obciążenia poznawczego” i „wynegocjowanie wspólnego zrozumienia”, gdy przechodzą przez problem.