Zgodnie z zapisami uchwały nr 01/2023/2024 Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. S. Czarnieckiego w Człuchowie w sprawie zatwierdzenia składu Prezydium Rady Rodziców ustalono poniższy skład prezydium:

 

1. Przewodniczący - Tomasz Niewiński

2. Zastępca przewodniczacego - Justyna Muryn

3. Skarbnik - Karolina Świadek

4. Sekretarz - Ewa Elert