TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

1.
Spotkanie rodziców uczniów klas I-IV  13 września 2023 r. 
     
2.
Śródsemestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I-IV  21 listopad 2023 r.
     
3.
Zebranie okresowe  03 stycznia 2024 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami uczniów klas IV  26 marca 2024 r.
     
4.
Semestralne zebranie z rodzicami uczniów klas I-III  23 kwietnia 2024 r.

 

 

Wykaz sal, w których odbywają się spotkania rodziców z wychowawcami:

 

Klasa

Sala

Wychowawca

1a 30 Ilona Lichucka
1b 27 Mirosław Bazanowicz
     
2a 18 Anna Górska
2b 3 Renata Koniarska
2c 19 Anna Dopadło

 

 

 

3a 36 Dariusz Borowski
3b 4 Ilona Karmańska
3c 38 Magdalena Pilipiec
     
4a 40 Ewa Terlecka
4b 29 Hanna Rac-Ciborowska