PARTER
Koniarska Renata  3 matematyka
Karmańska Ilona  4 historia, biz, historia i teraźniejszość
Marasz Sylwia  8 pracownia językowa
Marcin Kumiszcza  9 informatyka
Kraszewski Waldemar  10 fizyka
Gleb Halina  14 geografia
Łuczycka Krystyna  15 język polski, filozofia

I PIĘTRO
Górska Anna  18 język polski
Dopadło Anna  19 GDDW
Szopiński Marcin  21 religia
Kotynia Maria  22 chemia
Kotynia Maria/Barbara Sowa   23  laboratorium chemiczno-biologiczne
Sowa Barbara  24 biologia, chemia
Pająk Ewa  27 matematyka
Rac-Ciborowska Hanna  29 język hiszpański
Lichucka Ilona  30 język polski

II PIĘTRO
   
ZSA Człuchów  31  
ZSA Człuchów 32  
ZSA Człuchów 34  
Borowski Dariusz  36 historia, edukacja dla bezpieczeństwa, WOS
Pilipiec Magdalena  38 język angielski, język niemiecki
Kamińska Ewa  39 język angielski
Terlecka Ewa  40 matematyka