Podstawowym celem naszych wspólnych działań jest znaczący wzrost samoświadomości i umiejętności przez uczestników projektu w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu. Pragniemy promować proekologiczne działania i możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w służbie zmian klimatu. Chcemy zachęcać młodzież do podejmowania świadomych decyzji i odpowiedzialnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, do wzorowania się na najlepszych, korzystania ze sprawdzonych rozwiązań i wykorzystania w codziennym życiu, lokalnych działaniach. Niemcy mają dwie Zielone Stolice - miasta nagrodzone za wysiłki na rzecz środowiska i klimatu – oznacza to, że wypracowano i sprawdzono tam metody oraz rodzaje odpowiednich ekodziałań – chcemy się z nimi zapoznać i spróbować wprowadzić, chociaż częściowo, na lokalny rynek. Pokazać, że na najlepszych należy się wzorować, że nie można być biernym - należy działać - by chronić środowisko naturalne nie trzeba od nas wiele wysiłku, trzeba wyrobić w sobie tylko dobre nawyki i przyzwyczajenia.

naklejka

Zaplanowane działania w ramach projektu:

1. Edukacja ekologiczna i cyfrowa

Tematyka działań dotyczyć będzie głównych sfer zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, tj. czystości powietrza, czystości wody, selektywnej zbiórki odpadów, odnawialnych źródeł energii. Działania będą prowadzone przy wykorzystaniu nieformalnych metod kształcenia:

1) dwie debaty (w tym jedna on-line) z udziałem specjalistów - działania otwarte z możliwością udziału lokalnej społeczności
2) dwa szkolenia z udziałem specjalistów - działania otwarte z możliwością udziału lokalnej społeczności
3) jedno praktyczne działanie do wyboru: pomiar jakości wody/pomiar jakości powietrza
4) udział w co najmniej trzech akcjach i organizacja jednego happeningu: Dni Ziemi, sprzątanie świata, dokarmianie zwierząt, strajk klimatyczny - działania otwarte z możliwością udziału lokalnej społeczności
5) jeden program selektywnych zbiórek do wyboru: zbiórka zużytych baterii, kartridży do drukarek

Młodzież z Polski i Niemiec na bieżąco kontaktować się będą on-line przekazując informacje o prowadzonych działaniach

2. Dbamy o nasz mały kawałek świata

Zarówno młodzież w Człuchowie, jak i w Uslar, poszuka najbardziej zaniedbanego terenu w swoim otoczeniu i zadba o nie. Posprzątają dane miejsce, stworzą plan zagospodarowania, ustawią ławeczki i kosze na śmieci oraz posadzą odporne na suszę i mróz odmiany małych drzewek i bylin. Tym samym przekolorują naszą przestrzeń miejską, w której żyjemy. Z działań tych każda grupa uczniów stworzy filmik, fotoreportaż oraz w formie on-line podzieli się doświadczeniami z zagranicznym partnerem.

3. Przenosimy wymiar europejski na poziom lokalny

Działania polegać będą na obserwacji, utrwaleniu i wykorzystaniu (wzorowaniu) się na dobrych i sprawdzonych europejskich praktykach - krótko mówiąc przeniesiemy standard europejski na poziom lokalny. W tym celu młodzież odwiedzi nagrodzone dwa miasta niemieckie, które otrzymały tytuł Zielonej Stolicy Europy: Essen i Hamburg.
W czasie tego działania młodzież korzystają ze swoich smartfonów zrobi zdjęcia, które zostaną wykorzystane do wykonania prezentacji z wyjazdów oraz nagra filmik

4. Spotkanie podsumowujące projekt

Spotkanie będzie przedsięwzięciem informacyjno-upowszechniającym mającym na celu podsumowanie prowadzonych działań oraz upowszechnienie rezultatów. Dlatego też zaprosimy naszych partnerów do Człuchowa. Zaprosimy też przedstawicieli urzędów z obu państw. Planujemy wieczorek eko-młodziezy - zabawy, gry, zajęcia taneczne, warsztaty ekologiczne i zajęcia z boksu tajskiego. Zabierzemy też naszych gości do pobliskiego parku narodowego. Czwartego dnia zorganizujemy Międzynarodowy Sejmik Młodych Ekologów, na którym młodzież z obydwu państw przedstawi stworzone w ramach projektu prezentacje i filmiki, wygłosi odezwy i wspólną rezolucję. Będzie to okazja do zaprezentowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania podpatrzonych dobrych praktyk i rozwiązań ekologicznych. Spotkanie będzie prowadzone w j. angielskim.

 

baner