Zakończenie roku szkolnego to wyjątkowy moment dla uczniów i nauczycieli. Uroczysty apel był okazją do szeregu podziękowań i życzeń, które w swoim przemówieniu wyraziła dyrektorka szkoły Krystyna Łuczycka. A było o czym mówić, gdyż mijający rok szkolny obfitował w różnego rodzaju wydarzenia i osiągnięcia, m.in.:

 

  • kandydatką do stypendium Prezesa Rady Ministrów została Julia Kostyk ze średnią ocen rocznych 5,53;
  • kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia sportowe zostali: Łukasz Berndt, Magdalena Bloch i Krzysztof Kaczor;
  • 24 uczniom i uczennicom wręczono świadectwa z wyróżnieniem wraz z małym upominkiem.

Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim przede wszystkim bezpiecznych i wspaniałych wakacji.

 

2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego2024 zakończenie roku szkolnego