W ramach geografii regionalnej i geografii fizycznej, dnia 28 maja br., grupa z rozszerzoną geografią z klasy 1b, odbyła zajęcia w terenie. Celem zajęć było:
- poznanie procesów geologicznych obszaru młodoglacjalnego, na którym leży Człuchów,

- poznanie wystawy stałej na naszym Zamku Krzyżackim - wystawa mundurów i broni z różnych okresów historycznych,

 

- poznanie wystawy stałej: hafty kaszubskie, metody tkania lnu i dawne naczynia gospodarcze

- poznanie wystawy czasowej: malarstwo lokalnego artysty i wystawa ,,dawne zawody”

Po zwiedzeniu wystaw, uczniowie zdobyli wieżę naszego zamku, z której podziwiali krajobraz kulturowy naszego miasta, co widać na załączonych zdjęciach.
Podsumowaniem zajęć było zachęcanie młodzieży do korzystania z lokalnych form turystycznych i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Nauczyciel geografii
Halina Gleb

 

2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b 2024 geografia 1b