Zastępstwa

i love banner     bip 1

 

 

 

 

Za p. H. Rac- Ciborowską
 
6. 3a,b,c_1/8-r_his. i r_geo zaj. z p. I. Karmańską – s.4, pozostali uczniowie zwolnieni z zajęć
7.1e,f- grupa zwolniona
8. 1e,f- grupa zwolniona
 

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM
(19-21.11.2019 r.)
-przebieg egzaminu zgodnie z załączonym harmonogramem

Data

Przedmiot

Klasa/sala

Osoba nadzorująca próbny egzamin

CZWARTEK
21 listopada

język obcy
(angielski)

3a – nr 1-11 s.3, nr 12- 21 s.36

W.Kraszewski s. 3, D.Borowski s.36

3b – nr 1-15 s. 22, nr 16 -27 s. 24

M. Kotynia s. 22, A.Dopadło s. 24

3c – s. 14

H.Gleb

 

11.45 - 12.30 (5 godz. lek.) - aula szkolna - DEBATA PANELOWA ,,ZANIM BĘDZIE ZA PÓŻNO”- uczestniczą klasy trzecie;
- opieka p. B. Sowa i p. D. Borowski

6 Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej
( 18- 22.11.2019 r.)
10.50- 12.30- warsztaty z zakresu przestępstw białych kołnierzyków – p. Anna Skolimowska doktor z zakresu prawa finansowego
- uczestniczy grupa 2a,b_r. wos – opieka p. I. Karmańska

 

Za p. H. Gleb
1. 3a,b,c_r. mat.- grupa zwolniona
2. 3a,b,c_r. mat.- grupa zwolniona
3. 3a,b,c_r. mat.- grupa zwolniona
4. 1a- historia z p. D. Borowskim z 6 godz. lek.( cała klasa)- s. 36
5. –
6. –
7. 1f- j. polski z p. K. Łuczycką – s. 14

Jesteśmy wśród najlepszych!

tarczaFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2019 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie zajęło miejsce wśród 500 najlepszych liceów w Polsce i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”

Organizujemy...

Festiwal talentówPowiatowy Konkurs OrtograficznyKongres KobietŚwieto Patrona szkołySympozja Językowe

almanach

Szkolny fanpage

Galeria zdjęć

Prasa o nas