Aktualności

i love banner

Każdy z nas – dziecko, dorosły, senior – codziennie podejmujemy decyzje, które kształtują rzeczywistość. Mamy możliwość zadbania nie tylko o własną godność, ale także o godność innych poprzez to jak myślimy i działamy. Podejmując świadome decyzje, możemy przyczynić się do zmiany świata na lepsze tak, aby ludzie wokół nas czuli i wierzyli w to, że ich życie to wartość sama w sobie.
Dla nas godność opiera się na trzech filarach:
1. Prawo do godności ma każdy bez względu na wiek, kolor skóry czy wyznanie.
2. Prawa człowieka stanowią o tym, jak powinniśmy być traktowani.
3. Nasze poczucie godności warunkuje to, w jaki sposób traktujemy innych.
Światowy Dzień Godności skupia się przede wszystkim na punkcie trzecim: na sposobie w jaki traktujemy siebie samych i w jaki traktują nas inni.
Pięć podstawowych zasad godności spisanych przez Global Dignity (fundacji działającej na rzecz szeroko pojętej godności człowieka):
1. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia.
2. Godne życie to możliwość osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału – wykształcenia, zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa.
3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
4. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych ludzi.
5. Godność to podstawowa wartość motywująca wszelkie działanie.
Tak obchodziliśmy Dzień Godności w naszej szkole.

godnosc 1godnosc 1godnosc 1godnosc 1

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest już po raz dwunasty Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Ideą kampanii jest propagowanie świadomości o zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie, gdzie można szukać pomocy.
Jak podaje ONZ, handel ludźmi - dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy - jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie dochodzą do 32 mld dolarów).
Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Stąd pomysł na Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, którego obchodzenie pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa na problematykę związaną ze zwalczaniem tego przestępstwa.

hand 1hand 1hand 1hand 1

Wczoraj (17 października) odbyła się debata SU z cyklu „Jestem Obywatelem”. Tym razem spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o tolerancji i empatii. Podczas debaty ustaliliśmy, że nasza tolerancja, bądź jej brak, zależy od stereotypów, które przyjmujemy. Tolerancja i empatia jest różnie przez nas pojmowana, ale wspólnie doszliśmy do wniosku, że powinniśmy żyć i postępować tak , żeby nigdy nam tej tolerancji nie zabrakło. Bądźmy po prostu dobrymi ludźmi.

1539939821260853

W dniu 16.10.2018 r. na dużej przerwie uczniom została zaprezentowana prezentacja pod nazwą „Poezja, jakiej nie znacie” w ramach obchodzonego w bieżącym tygodniu „Tygodnia Poezji”. Prezentacja poświęcona była poezji w wykonaniu artystów hip-hopowych, a wiersze, które zostały wzięte „na warsztat” są równie różnorodne, jak grupa ich interpretatorów. Na płycie znalazło się miejsce zarówno dla romantyzmu jak i socrealizmu. Z głośników wydobywały się rapowane strofy autorstwa m.in. Jacka Kaczmarskiego czy Juliana Tuwima (klasyk w postaci „Lokomotywy” zaśpiewanej przez Lilu!). Natomiast uczestnicy projektu to czołówka polskiego hip-hopu: L.U.C., doonGURALesko, Peja, Łona i jeszcze kilku innych artystów cenionych w 2009 roku, z czego większość do dziś plasuje się na wysokiej pozycji na hip-hopowej scenie. Każdy w przydzielonym sobie utworze przemyca własny styl, jednak pieczę nad całością sprawuje uznany duet producencki WhiteHouse Records.

landland

Wczoraj (15 października) odwiedziliśmy pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Hospicjum w Człuchowie. Szkolna Grupa Wolontariatu przygotowała ciasta i krótką część artystyczną. Do hospicjum wybraliśmy się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który obchodzony jest pierwszego października, bo „czcić ludzi starszych, to spełniać wobec nich trojaką powinność: akceptować ich obecność, pomagać im, doceniać ich zalety”.

hosp 2018

6 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Zerwijmy łańcuchy”. Akcja ta ma na celu uwrażliwienie na krzywdę zwierząt i pokazanie, że trzymanie psów na łańcuchu jest niehumanitarne. Wiele osób przyszło ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, żeby w ten sposób pokazać, że można traktować zwierzęta inaczej.
Dziękujemy wszystkim naszym uczniom za udział w akcji i mamy nadzieję, że nie pozostaną obojętni, kiedy zobaczą krzywdzone zwierzę.

lancuchy 2018lancuchy 2018lancuchy 2018lancuchy 2018lancuchy 2018lancuchy 2018

pion JPG

GALERIA ZDJĘĆ

Prasa o nas

almanach

Szkolny fanpage